Игри

Отбележи буквата, с която започва нещото от картинката

Виж картинката, свържи я с дума и намери буквата на първия звук в думата сред множеството букви под нея, и ако не разпознаеш думата, чуй търсената буква.

Отбележи буквата, с която започва нещото от картинката