Допълни последната буква

Коя е последната буква?

В това упражнение трябва да се попълни последната буква на всяка дума, която съответства на изображението над нея. В полето под думата въведи пропуснатата буква.