Научи

Запетая. Къде се пише?

Запетая се пише, за да се отделят простите изречения в състава на сложното. Сложно е всяко изречение, в което има повече от едно сказуемо (глагол). А запетаята има за цел да отдели смислово и граматически отделните прости изречения в състава на сложното.

Това е едно от основните правила при използването на запетая и едно от тези, при които се допускат най-много грешки.

В следващите упражнения постави запетаята на правилното ѝ място, като посочиш думата, след която смяташ, че трябва да се изпише.

Запетая се пише от двете страни на обръщения.

Запетая се пише при свързване на обособени части в изречението

В този случай запетая се поставя преди и след обособената част.

Запетая. Къде се пише?