аристокрация

аристокрация (същ. име)
1560-те, "правителство от онези, които са най-добрите граждани", от френски aristocracie (съвременен френски aristocratie), от къснолатински aristocratia, от гръцки aristokratia "правителство или управление на най-добрите; аристокрация", от ἀριστεύς (aristos) "най-добрият по рода си, най-благороден, най-смел, най-добродетелен" + отнесено съществително от κράτος (kratos) "управление, власт".

В ранна употреба е противно на монархията; след Френската и Американската революции, на демокрация. Значението „управление от привилегирована класа, олигархия, управление от онези, които се отличават с ранг и богатство“ (родени с късмет или най-облагодетелствани от съдбата) е от 1570-те и става от първостепенно значение в 17в. Оттук и значението „патрициански орден, класата на наследствените благородници“ (1610-те) и като цяло „лица, които са значително по-висши по някакъв начин, взети заедно“ (1650-те).

Източник: https://www.etymonline.com/word/aristocracy