апартамент

апартамент (същ. име)

От 1640 г., „частни стаи за използване от един човек или семейство в рамките на къща,“ от френски appartement (16в.), от италиански appartimento, буквално „отделено място“, от appartere „да отделя“, от „до“ (ad-) + parte "страна, място," от латински partem "част, парче, подразделение" (от PIE корен *pere- "да предоставям, разпределям"). Значението „множество от частни стаи, наети за самостоятелно живеене в сграда“ е от 1863 г., по отношение на Париж. Апартаментната къща е засвидетелствана от 1870 г.

Източник: https://www.etymonline.com/word/apartment