Постави прилагателни имена на празните места. Словосъчетания

Избери прилагателните имена от разхвърляните думи под самия текст, такива, че изречението да придобие завършен вид. Разбери силата на прилагателните имена и как те правят четенето и писането много по-забавни и пъстри!

Задачата изисква попълване на празните места в текста, което подпомага обогатяването на речника и подобравя уменията за четене и писане.