Постави прилагателни на празните места. Словосъчетания

Избери прилагателите от разхвърляните думи под самия текст, такива, че изречението да придобие завършен вид. Разбери силата на прилагателните и как те правят четенето и писането много по-забавно и пъстро!

Задачата изисква попълване на празните места в текста, което подпомага обогатяването на речника и подобравя уменията за четене и писане.