Свържи съществително с подходящо прилагателно – работен лист

Свържи съществително с подходящо прилагателно – работен лист